Kemulian Bersama Al-Qur'an

Imam Abu Hanifah rohimahulloh ta'ala mengundang seorang guru untuk mengajari putranya menghafal Al Qur`an. Maka tatkala sang putra berhasil menghafal Al Fatihah Imam Abu Hanifah memberikan kepada guru itu 1000 dirham. “Saya belum melakukan apa-apa, sehingga Anda perlu memberikan harta ini” kata sang Guru tersebut.

“Anda menganggap sepele apa yang telah Anda ajarkan kepada anak saya, kalau seandainya aku memiliki lebih banyak dari itu maka aku akan memberikan kepada Anda sebagai bentuk pengagungan saya terhadap Al Qur`an”, kata Imam Abu Hanifah. (Manaqib Al Imam Al Adzam li Al Qurdi, 1/253)

Renungan: 

Imam Abu Hanifah memberikan 1.000 dirham kepada guru ngaji tersebut setelah mengajarkan Al-Fatihah.

1.000 x Rp 79.205 = Rp 79.205.000,00

Dan sekiranya sang Imam mempunyai harta lebih pasti diberikan semuanya sebagai penghormatan Imam terhadap Al Qur'an.Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url